ˮÜYESİ MUTLU BİR ODA EKONOMİSİ GÜÇLÜ BİR MANAVGATˮ

Manavgat Kaymakamlığı  İlçe Nüfus Müdürlüğünden  alınan 4 Mart 2019 tarih ve 90075737-121.02-E.1069 sayılı yazısında 2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yer alan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44’üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) bağlı Kurum ve Kuruluşlar; vatandaşlarımızdan iş ve işlemleriyle ilgili Nüfus Aile Kayıt Örneği istemeyecek, istenilen bilgi ve belgeler KPS üzerinden veya ilgili kişi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden temin edilen belgelere istinaden işlemlerin sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Yazı da şu ifadeler yer almıştır;  

İLGİ:  a) 2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi. b) Başbakanlık Makamının 2008/8 sayılı Genelgesi. c) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik. ç) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 25.12.2018 gün ve 155136 sayılı talimatı.

                   Cumhurbaşkanlığı Makamının ilgi (a) sayılı Genelgesi kapsamında; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44’üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) bağlı Kurum ve Kuruluşlar; vatandaşlarımızdan iş ve işlemleriyle ilgili Nüfus Aile Kayıt Örneği istemeyecek, istenilen bilgi ve belgeler KPS üzerinden veya ilgili kişi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden temin edilen belgelere istinaden işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.         Vatandaşlarımızı Nüfus Müdürlüklerine yönlendirip Nüfus Aile Kayıt Örneği (NKÖ) isteyen kuruluşların takibinin yapılıp yazılı olarak uyarılması, talep eden kuruluşları ve karşılaşılan sorunları içeren hususları gerekli hallerde Genel Müdürlükle koordine edilerek ilgili forma uygun şekilde doldurularak e-posta adresine gönderilmesi, söz konusu çalışmanın performans kriterleri kapsamında değerlendirilmesi ve müdürlüğümüzün vatandaş mağduriyetine mahal verilmeden 2019 yılı içinde bu tür talepleri en asgari düzeye indirmesi hususunda azami hassasiyet göstermesi istenilmiştir.         Bu nedenle  ilgi (a), (b), (c) ve (ç) genelge ve talimatlar doğrultusunda hareket edilerek müdürlüğümüzden nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi talebinde bulunulmaması, vatandaşlardan talep edilen nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi için nüfus müdürlüklerine yönlendirme yapılmayarak e-Devlet kapısı üzerinden temin edilen belgelere istinaden işlemlerin sonuçlandırılmasını ve bu konuda başkanlığınıza bağlı tüm birimlerin (özellikle otellerin insan kaynakları ve personel müdürlükleri) bilgilendirilmesi;        

 

 

MATSO

İlçemizde Oda kurulmadan önce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı bir ajanlık bulunmaktaydı. Ajanlıkta birçok odada bulunmayan üye sayısına ulaşılmıştı. Ulaşılan üye sayısı 1860 idi...

MATSO HAKKINDA... 

Duyurular ve Etkinlikler

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, duyuru, etkinlik ve haberleri ile Manavgat ve çevresinde güncel olayları ve eğitimlerin hem takipçisi, hemde öncüsüdür...

MATSO İletişim

Manavgat Ticaret Sanayi Odası

Tel: (0242) 742 83 80 - 742 38 02

Gsm: 05336871180 - 05303210656

Fax: (0242) 742 83 81

MATSO Sosyal Ağ

 MATSO etkinlik ve haberlerini Facebook veya Twitter üzerinden de takip edebilirisiniz.

 
Görüşleriniz Önemli

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak görüş ve önerileriniz bizim için önemli, her türlü şikayet ve önerinizi bize ulaştırabilirsiniz...

Tüm Hakları Saklıdır © Manavgat Ticaret Sanayi Odası Bugün 3863, toplam 6071281 ziyaretçi...

Tasarım ve Uygulama: Bilya.net