ˮÜYESİ MUTLU BİR ODA EKONOMİSİ GÜÇLÜ BİR MANAVGATˮ

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Ulusal Otoritenin yetkisi altına giren bazı teknik iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) “Türkiye Kart Verme Otoritesi (TR-CIA)”, “Türkiye Sertifika Üretim Otoritesi (TR-CA)” ve “Türkiye Kart Kişiselleştirme Organizasyonu (TR-CP)” olarak yetkilendirmiştir. Bu yetki çerçevesinde, takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemleri Bakanlığın denetimi altında TOBB gerçekleştirmektedir.

 

Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya kuruluşlar, TOBB’un http://staum.tobb.org.tr web adresinden ilan ettiği ve aralarında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bulunduğu il merkezlerindeki TOBB’a bağlı Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına doğrudan başvuru yaparak kartlarını temin edebilirler.

 

Kart Tipleri: 

Sürücü Kartı: Uluslararası taşımacılık yapan ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerden SRC1, eşya taşımacılığı yapan sürücülerden SRC3 belgesine sahip her sürücü sayısal takograf kartına başvuru yapabilecektir.

Şirket Kartı: Şirketin yerleşik olduğu ülkedeki yetkili otorite tarafından, takograf hafızasında saklanan bilgiyi indirmek ve yetkisiz ulaşımı engellemek için şirkete ait bilgileri kilitlemek amacıyla, taşımacılık şirketine verilen karttır. Bir şirket birden fazla şirket kartı alabilir.

 

Servis Kartı : Temel olarak sayısal takografların takılması, açılması, kalibre edilmesi,kontrolü ve bilgi yüklenmesi için, onay almış servislere ve/veya servislerin montajcılarına verilen akıllı kartlardır. Sadece sayısal takograf için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay almış yetkili servisler servis kartı alabilir. 
 rtı  
Denetim Kartı : Ulusal yetkili denetim otoritesine verilen takograf kartıdır. Denetim kartı denetim otoritesini tanıtır ve veri hafızasında veya sürücü kartlarında hafızaya alınmış veriyi okumak, yazdırmak ve/veya indirmek için bu veriye erişmek amacıyla kullanılır. Denetim kartları için başvuru ve kartların teslimatı TOBB ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliği ile gerçekleştirilecektir. 

Sürücü ve şirket kartları 5 yıl, denetim kartları 2 yıl ve servis kartları ise 1 yıl geçerlidir.  

Sayısal Takograf Kartı Başvuruları:

 

- STAUM - Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin webdeki https://staum.tobb.org.tr/PinacaWeb/ sayfasına tıklayarak ön başvurunun yapılması,

 

- Takograf kartı ödemenin yapılarak, başvuru sırasında dekontun Odamıza ibraz edilmesi, (Sürücü kartları 75 TL, şirket ve servis kartları 300 TL). Ödeme, T.Vakıflar Bankasına yapılacaktır. İnternet bankacılığından ya da EFT yapılarak ödeme işlemi kabul edilmemektedir.

 

- Diğer işlemlerin tamamlanması için Odamıza başvuruda bulunulması.

 

Başvuru sahipleri Odamıza gitmeden önce ön başvuru işlemleri ile ödemeyi gerçekleştirmiş olmalıdırlar. Kartların teslimatları başvurunun yapıldığı Odalardan gerçekleştirilecektir.

  

Kart Başvurularında Gerekli Belgeler:

 

Kart Tipine göre ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından, aşağıdaki belgelerle Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Sürücü Kartı Başvurusu İçin; 

- Dekont

- Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi

- Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi

- Biyometrik (3,5-4,5 cm ebatında, cepheden, arka fon açık renk-tercihen beyaz-) fotoğraf.

 

Servis Kartı Başvurusu İçin;   

- İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

- Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

- Oda Kayıt Belgesi (asıl)

- Vergi Levhası fotokopisi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi

- Dekont

- Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Servis Kaşesi

 

 Şirket Kartı Başvurusu İçin;

- İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

ü Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

- Oda Kayıt Belgesi aslı

- Vergi Levhası fotokopisi

- 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi

- Dekont

- Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Şirket kaşesi


Bu sayfa 13817 kez okunmuştur.

Sayısal Takograf Başvuruları Nasıl Yapılır?

MATSO

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü, Ulusal Otoritenin yetkisi altına giren bazı teknik iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) “Türkiye Kart Verme Otoritesi (TR-CIA)”, “Türkiye Sertifika Üretim Otoritesi (TR-CA)” ve “Türkiye Kart Kişiselleştirme Organizasyonu (TR-CP)” olarak yetkilendirmiştir. Bu yetki çerçevesinde, takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemleri Bakanlığın denetimi altında TOBB gerçekleştirmektedir.

 

Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya kuruluşlar, TOBB’un http://staum.tobb.org.tr web adresinden ilan ettiği ve aralarında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bulunduğu il merkezlerindeki TOBB’a bağlı Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına doğrudan başvuru yaparak kartlarını temin edebilirler.

 

Kart Tipleri: 

Sürücü Kartı: Uluslararası taşımacılık yapan ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerden SRC1, eşya taşımacılığı yapan sürücülerden SRC3 belgesine sahip her sürücü sayısal takograf kartına başvuru yapabilecektir.

Şirket Kartı: Şirketin yerleşik olduğu ülkedeki yetkili otorite tarafından, takograf hafızasında saklanan bilgiyi indirmek ve yetkisiz ulaşımı engellemek için şirkete ait bilgileri kilitlemek amacıyla, taşımacılık şirketine verilen karttır. Bir şirket birden fazla şirket kartı alabilir.

 

Servis Kartı : Temel olarak sayısal takografların takılması, açılması, kalibre edilmesi,kontrolü ve bilgi yüklenmesi için, onay almış servislere ve/veya servislerin montajcılarına verilen akıllı kartlardır. Sadece sayısal takograf için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay almış yetkili servisler servis kartı alabilir. 
 rtı  
Denetim Kartı : Ulusal yetkili denetim otoritesine verilen takograf kartıdır. Denetim kartı denetim otoritesini tanıtır ve veri hafızasında veya sürücü kartlarında hafızaya alınmış veriyi okumak, yazdırmak ve/veya indirmek için bu veriye erişmek amacıyla kullanılır. Denetim kartları için başvuru ve kartların teslimatı TOBB ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliği ile gerçekleştirilecektir. 

Sürücü ve şirket kartları 5 yıl, denetim kartları 2 yıl ve servis kartları ise 1 yıl geçerlidir.  

Sayısal Takograf Kartı Başvuruları:

 

- STAUM - Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin webdeki https://staum.tobb.org.tr/PinacaWeb/ sayfasına tıklayarak ön başvurunun yapılması,

 

- Takograf kartı ödemenin yapılarak, başvuru sırasında dekontun Odamıza ibraz edilmesi, (Sürücü kartları 75 TL, şirket ve servis kartları 300 TL). Ödeme, T.Vakıflar Bankasına yapılacaktır. İnternet bankacılığından ya da EFT yapılarak ödeme işlemi kabul edilmemektedir.

 

- Diğer işlemlerin tamamlanması için Odamıza başvuruda bulunulması.

 

Başvuru sahipleri Odamıza gitmeden önce ön başvuru işlemleri ile ödemeyi gerçekleştirmiş olmalıdırlar. Kartların teslimatları başvurunun yapıldığı Odalardan gerçekleştirilecektir.

  

Kart Başvurularında Gerekli Belgeler:

 

Kart Tipine göre ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından, aşağıdaki belgelerle Odamıza başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Sürücü Kartı Başvurusu İçin; 

- Dekont

- Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi

- Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi

- Biyometrik (3,5-4,5 cm ebatında, cepheden, arka fon açık renk-tercihen beyaz-) fotoğraf.

 

Servis Kartı Başvurusu İçin;   

- İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

- Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

- Oda Kayıt Belgesi (asıl)

- Vergi Levhası fotokopisi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi

- Dekont

- Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Servis Kaşesi

 

 Şirket Kartı Başvurusu İçin;

- İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)

ü Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)

- Oda Kayıt Belgesi aslı

- Vergi Levhası fotokopisi

- 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi

- Dekont

- Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Şirket kaşesi

MATSO

İlçemizde Oda kurulmadan önce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı bir ajanlık bulunmaktaydı. Ajanlıkta birçok odada bulunmayan üye sayısına ulaşılmıştı. Ulaşılan üye sayısı 1860 idi...

MATSO HAKKINDA... 

Duyurular ve Etkinlikler

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, duyuru, etkinlik ve haberleri ile Manavgat ve çevresinde güncel olayları ve eğitimlerin hem takipçisi, hemde öncüsüdür...

MATSO İletişim

Manavgat Ticaret Sanayi Odası

Tel: (0242) 742 83 80 - 742 38 02

Gsm:  530 321 06 56

Fax: (0242) 742 83 81

MATSO Sosyal Ağ

 MATSO etkinlik ve haberlerini Facebook veya Twitter üzerinden de takip edebilirisiniz.

Görüşleriniz Önemli

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak görüş ve önerileriniz bizim için önemli, her türlü şikayet ve önerinizi bize ulaştırabilirsiniz...

 

Tüm Hakları Saklıdır © Manavgat Ticaret Sanayi Odası Bugün 3020, toplam 11542559 ziyaretçi...

Tasarım ve Uygulama: Bilya.net

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.